Mer om Forever

Läs mer om företaget jag valt att arbeta med.

 

Forever Living Products

Forever har verksamhet i drygt 150 länder i alla världsdelar och är därmed världens största odlare, tillverkare och distributör av Aloe vera. Produkterna bygger på Aloe vera från företagets egna plantager. Genom att äga hela produktionsprocessen, från planta till färdig produkt, kan Forever kontrollera och garantera högsta kvalitet.

Att leva aktivt och ta hand om sig ligger i tiden och allt fler människor intresserar sig för naturliga alternativ som ger dem både kvalitet och resultat. Forever är idag Skandinaviens största direkthandelsföretag inom kosttillskott och hudvårdsprodukter baserade på Aloe vera.

Kvalitet och miljö

Eftersom Aloe vera är en suckulent växt drar den till sig näring från den jord den växer i. Därför börjar Forever från grunden, med att odla Aloe vera på bördiga jordar som ger god växtkraft. Får och getter står för naturlig ogräsbekämpning genom sitt betande och ger 100 % naturlig gödsel tillbaka till odlingarna. Detta är bra för djuren, för Aloe veran och inte minst för miljön.

Den höga kvaliteten på Forevers produkter bekräftas av de certifieringar och kvalitetsmärkningar företaget tilldelats runt om i världen. Forever var först med att få International Aloe Science Councils Seal of Approval. Många produkter är godkända enligt Kosher Rating och Islamic Seal och de flesta av kosttillskotten är Halalcertifierade. Det skandinaviska kontoret är också miljödiplomerat.

Det sociala engagemanget är också viktigt för Forever. Därför ser företaget till att alla medarbetare har en bra och säker arbetsmiljö. Forever samarbetar även aktivt med olika hjälporganisationer och humanitära projekt.


Tillbaka till toppen

Här finns Forever!

Forevers skandinaviska kontor finns i Villa Korndal i Mölndal, strax söder om Göteborg. Det är en anrik villa som uppfördes 1870 åt entreprenören David Otto Francke. Byggnaden övergick senare i familjen Wallenbergs ägo för att därefter vara disponentbostad åt företaget Papyrus ledare.

Till vardags kallas villan för "Slottet", ett namn som den sannerligen lever upp till, inte minst för den vackra representationsdelen där ståtliga möblemang, överdådiga kristallkronor och mästerliga väggmålningar har bevarats. Den vackra parken tar trädgårdsmästarna hand om och det är här företaget håller sin uppskattade sommarfest för återförsäljarna varje år.


Tillbaka till toppen

Om Företaget

Se filmen som välkomnar nya återförsäljare till företaget.


Tillbaka till toppen

Arbeta med Forever

Forever arbetar med Team marketing, ett koncept som ger alla samma möjlighet att starta och driva en lönsam verksamhet utan de ekonomiska risker som ett eget företagande vanligtvis innebär. Återförsäljarna är oberoende och arbetar för sig själva, men genom Forever. Det innebär att de får del av tryggheten i att ha ett starkt varumärke och ett väletablerat företag i ryggen, och samtidigt själva bestämmer över sin verksamhet, sina mål och sin framgång.

Återförsäljarna får stöd och utbildning både från sina handledare och från Forever. Om de väljer att ta steget från att enbart ägna sig åt försäljning till att även introducera nya återförsäljare och coacha dessa till framgång, får de ersättning av företaget för det arbetet.

Fördelarna med en egen verksamhet är många. Möjligheten att själv styra sitt arbete och sin inkomst är två av dem. Resultat och inkomster är en direkt spegling av återförsäljarens arbetsinsats: man väljer alltså själv vad man vill uppnå med sin verksamhet. Många börjar i liten skala för att tjäna lite extrapengar och kan efter hand gå över till att helt försörja sig på sin verksamhet – allt beroende på vilka mål de har.

Direkthandel är alltid personlig och sker aldrig i butik. Istället träffas kund och återförsäljare i hemmiljö, på arbetsplatsen eller i andra sammanhang. Den personliga servicen är en nyckelfaktor och i kombination med den höga kvaliteten på Forevers produkter är det enkelt att bygga upp en nöjd och lojal kundkrets.


Tillbaka till toppen