Jag söker nya Forever Business Owners

Att arbeta med Forever har förändrat mitt liv. Nu vill jag hjälpa andra som önskar förändring.

Läs mer

 

 

 

 

 

Kontakta mig

Britt Cannervall
Independent Forever Business Owner

Företag: Britt Cannervall alt. friskvård Mangårdsvägen 31,
14151 Huddinge
Sverige

Vill du att jag kontaktar dig?

Fyll i ditt namn, telefonnummer och/eller din e-postadress så kommer jag ta kontakt med dig.

Kontakta mig

Lite om mig: Som leg. sjuksköterska i många år kände jag att jag gled ifrån den ursprungliga källan till mitt yrkesval. Det blev mer papper och pengar än patientkontakt.

Tog en "time-out" och började jobba med massage och stresshantering och insåg då vad jag saknat - mötet med människan.

Jag fortbildade mig inom friskvårdsvärlden; kraniosakral terapi, hot stone massage, kost-o-näringsrådgivare och upplever att jag kan ge den behandlingen som mina kunder behöver. Läs mer http://www.canfriskvard.nu

Har nu även funnit det som kan vara nyckeln i låset: Bra produkter som kan hjälpa mina kunder till en bättre livskvalité från Forever Living. Det räcker inte alltid att ge tips och råd om kost och stresshantering utan det kunde behövas mer för den stressade personen jag möter. Och nu finns det verkligen det!